ابراز ناتوانی ریاست حج و اوقاف در امر کنترل آخوندهای مساجد

ابراز ناتوانی ریاست حج و اوقاف در امر کنترل آخوندهای مساجد

به باور مسئولان اداره محلی هرات، برخی از آخوندهای مساجد افراط‌گرایی و خشونت را ترویج می‌دهند. عبدالواحد آثمی رییس ریاست حج و اوقاف هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "در برخی از مساجد هرات آخوندها و افرادی که مسئولیت...