ابراز تاسف فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان از حادثه قندوز

ابراز تاسف فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان از حادثه قندوز

جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان گفته است که احتمال دارد غیرنظامیانی که دو روز پیش در قندوز کشته شدند، قربانی حملات هوایی شده باشند. آقای نیکلسون گفته که از کشته شدن این غیرنظامیان، "عمیقا...