ائتلاف نجات همایش به راه انداخت

ائتلاف نجات همایش به راه انداخت

همایش بزرگ مردمی ائتلاف نجات افغانستان هم اکنون در شهر مزار شریف ولایت بلخ در حال برگزاری است.   صدها تن از هواداران ائتلاف نجات افغانستان در محل برگزاری همایش این ایتلاف جمع شده اند و صدها تن دیگر هم در حال ورود...