ائتلاف نظامی عربستان در فهرست سیاه سازمان ملل

ائتلاف نظامی عربستان در فهرست سیاه سازمان ملل

سازمان ملل، ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان را به کشتن کودکان در یمن متهم کرده و این ائتلاف را در فهرست سیاه نیروهای متهم به نادیده گرفتن حقوق کودکان در جنگ قرارداد. "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل، با انتقاد شدید از این...