آیسا جایزه بهترین نهاد تشویق کننده سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد

آیسا جایزه بهترین نهاد تشویق کننده سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد

اداره حمایت از سرمایه‌گذاری درکشور "آیسا" جایزه بهترین اداره تشویق کننده سرمایه‌گذاری در حوزه آسیای میانه در سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داد. مراسم اهدای این جایزه شب گذشته از سوی نهاد بین‌المللی سرمایه‌گذاری در هوتل...