آیا کودکان هم دروغ می‌گویند؟

آیا کودکان هم دروغ می‌گویند؟

کودکان از سنین کم شروع به دروغ گفتن می‌کنند و به مرور زمان این مهارت را در خود تقویت می‌کنند. حال از کجا بفهمیم بچه‌ها دروغ می‌گویند؟ آیا کودکان دروغ گویان قابلی نیستند؟ آیا فکر می کنید دروغ گویی کودکان به آسانی قابل...