آیا کلینتون اولین رییس جمهور زن آمریکا خواهد بود؟

آیا کلینتون اولین رییس جمهور زن آمریکا خواهد بود؟

این روز ها در ایلات متحده آمریکا روز انتخابات است روزهایی که این کشور مجددا به نتیجه نهایی می رسد، کدام حزب پیروز میدان خواهد شد، دموکرات یا جمهوری خواه؟ در حالی که فقط چند روز دیگر تا انتخابات باقیست. در این انتخابات...