آیا می‌دانید چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت کنند؟

آیا می‌دانید چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت کنند؟

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که چرا انسان‌ها می‌توانند صحبت کنند، اما شامپانزه‌ها قادر به حرف زدن نیستند. محققان دریافتند در مغز انسان یک منطقه اساسی و حیاتی برای تکلم و زبان وجود دارد که شامپانزه‌ها فاقد این...