آیا مقایسه کردن خوب است؟ اصلاً مقایسه چیست؟

آیا مقایسه کردن خوب است؟ اصلاً مقایسه چیست؟

مقایسه کردن، زمانیکه اعتماد به نفس کافی ندارید، قابلیت‌های خود را نادیده می‌گیرید و یا اینکه هدف خاصی در زندگی دنبال نمی‌کنید و به نقاط ضعف خودتان و نقاط قوت دیگران نگاه کنید، ممکن است در گرداب مقایسه کردن قرار...