آیا مغز از اشتباهات درس می گیرید یا نه؟

آیا مغز از اشتباهات درس می گیرید یا نه؟

نورولوژیست های MIT دریافتند که مغز گفته مشهور "ما از اشتباهات خود می آموزیم" را نمی پذیرد و تنها می تواند از تجربیات درست درس بگیرد. این دانشمندان در این تحقیقات نشان دادند که مغز بیش از آنکه بتواند از خطاها و اشتباهات درس...