آیا روشی برای ترک عادت‌های اشتباه در محل کار وجود دارد؟

آیا روشی برای ترک عادت‌های اشتباه در محل کار وجود دارد؟

کسانی که در محیط‌های اداری و شلوغ کار می‌کنند، گاهی اوقات دشوار است که روی تمام رفتار‌های خود تسلط داشته باشند و کاری غیر‌عادی و نامتناسب با محیط کار انجام ندهند. بعضی عادت‌ها باعث می‌شود بدون این‌که حتی متوجه شویم،...