آیا در مورد پول‌هایی که از جیب‌مان می‌رود و نمی‌دانیم آگاهی دارید؟

آیا در مورد پول‌هایی که از جیب‌مان می‌رود و نمی‌دانیم آگاهی دارید؟

خیلی از ما آنقدر اسیر تب و تاب زندگی روزمره هستیم که گاهی اوقات حواس مان نیست چه پول هایی از جیب مان می رود بی آن که خودمان متوجه باشیم. این پول ها هر چند به ظاهر اندک است اما در یک بازه زمانی طولانی هم سود هنگفتی عاید دیگران...