آیا در مورد تاثیرات طب سوزنی روی توان مغز در تنظیم درد را می‌دانستید؟

آیا در مورد تاثیرات طب سوزنی روی توان مغز در تنظیم درد را می‌دانستید؟

در یک پژوهش جدید نشان داده شد: طب سوزنی چین روی توانایی مغز در تنظیم درد تاثیر می‌گذارد. طب سوزنی که هزاران سال است در پزشکی آسیای شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد احتمالا با فعال کردن تسکین دهنده‌های طبیعی درد در بدن...