راهپیمایی به منظور آگاهی‌دهی از بحران سوریه از برلین تا حلب

راهپیمایی به منظور آگاهی‌دهی از بحران سوریه از برلین تا حلب

صدها تن از کنشگران اجتماعی روز دوشنبه در شهر برلین، پایتخت آلمان گردهم آمده تا آغاز راهپیمایی خود را به سوی شهر حلب اعلام کنند. این راهپیمایی به منظور آگاهی بخشی درباره بحران سوریه، سه ماه و نیم به طول می انجامد. کاسپر،...