شمار آوارگان غلمین ولایت غور افزایش یافته است

شمار آوارگان غلمین ولایت غور افزایش یافته است

شمار آواره گان منطقه غلمین شهر فیروزکوه ولایت غور به ۴۵۰ خانواده افزایش یافته است. مسئولان محلی این ولایت می‌گویند که این خانواده‌ها از سه روز به این سو، مناطق شان را ترک کرده و به فیروزکوه و مناطق هم جوار آن رفته...