شماری از آوارگان غلمین در غور از بی توجهی مسئولان محلی شکایت دارند

شماری از آوارگان غلمین در غور از بی توجهی مسئولان محلی شکایت دارند

شماری از آواره گان منطقه غلمین غور از ادامه وضعیت بدشان ابراز نگرانی کرده می‌گویند که مسئولان محلی در این ولایت هیچ گونه توجهی به این مسئله نکرده و و کمترین کمک ها را به آنان توزیع کرده اند. با این حال مسئولان در اداره...