آوارگان داخلی شاهراه هرات_بادغیس را بستند

 آوارگان داخلی شاهراه هرات_بادغیس را بستند

خبرها حاکی از آنست که شماری از آوارگان داخلی در هرات امروز ۷ جوزا، شاهراه هرات_بادغیس را مسدود کرده اند.   این آوارگان که مدتی پیش به علت جنگ‌های اخیر و خشکسالی از ولایات فراه، غور، بادغیس و فاریاب به هرات آمده  اند...