آوارگان دندغوری به چهار هزار نفر رسیدند

آوارگان دندغوری به چهار هزار نفر رسیدند

بیش از یک هفته از عملیات نیروهای دولتی در منطقۀ دندغوری می‌گذرد. در جریان این جنگ هزاران خانواده، خانه و کاشانه‌شان را ترک کرده و به اطراف شهر پلخمری مرکز این ولایت پناه بردند. محمد نصیر کهزاد، رییس ادارۀ مبارزه با...