آواره شدن هزاران بیجا شده ولایات شمالی و شمال شرقی در بلخ

آواره شدن هزاران بیجا شده ولایات شمالی و شمال شرقی در بلخ

ادامه جنگ‌های شدید در کشور به‌ویژه در ولایات‌ شمال و شمال شرق باعث شده هزاران تن از شهروندان ولایات قندوز، فاریاب و هلمند به ولایت بلخ آواره شوند. مقام‌های محلی ولایت بلخ با تأیید این خبر می‌گویند؛ که شمار زیادی از...