جان باختن ۱۵ آواره سوری در کوهستان‌های مرزی با لبنان

جان باختن ۱۵ آواره سوری در کوهستان‌های مرزی با لبنان

۱۵ تن از آوارگان سوری که چند کودک نیز شامل شان هست، هنگامی که تلاش داشتند خود را به لبنان برسانند، از شدت سرما جان باخته اند.   این آوارگان قصد داشتند از طریق راه کوهستانی خود را به کشور لبنان برسانند که اجساد شان توسط...