آواره شدن بیش از شش هزار خانواده طی سال جاری در فراه

آواره شدن بیش از شش هزار خانواده طی سال جاری در فراه

در پی درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت فراه بیش از شش هزار خانواده در این ولایت آواره شده ‌اند.   مسئولان در اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه می‌گویند که این خانوده طی سال روان در پی...