شماری از آواره‌گان داخلی هرات به محلات اصلی سکونت شان انتقال یافتند

شماری از آواره‌گان داخلی هرات به محلات اصلی سکونت شان انتقال یافتند

شماری از آواره گان داخلی هرات از طریق برنامه استقرار پایدار به محلات اصلی‌شان منتقل شدند.   جاوید نادم رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید، هدف از تطبیق این پروژه؛ یافتن راه‌حل...