آواره‌گان جنگ قندوز بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند

آواره‌گان جنگ قندوز بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند

آواره‌گان جنگ در ولایت قندوز روز گذشته بر ضد والی این ولایت تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان اعتراض کرده‌اند که کمک‌هایی که برای آواره گان جنگ در این ولایت از سوی دولت و نهادهای خیریه انجام شده، به مستحقین آن داده...