آنگلا مرکل برای بار چهارم به سمت نخست وزیری کاندیدا خواهد شد

آنگلا مرکل برای بار چهارم به سمت نخست وزیری کاندیدا خواهد شد

آنگلا مرکل با پایان‌دادن به ماه‌ها گمانه‌زنی از آمادگی خود کسب دوباره مقام صدراعظمی خبر داد. طرح او برای تقویت حزب دموکرات مسیحی جهت شرکت در انتخابات آینده از چرخش بیشتر به راست حکایت دارد. به گزارش رسانه‌های آلمانی،...