آنچه از نایک و رازهای موفقیت‌اش میاموزید!

آنچه از نایک و رازهای موفقیت‌اش میاموزید!

فیلیپ نایت با دارایی‌ای به ارزش خالص ۱۱ میلیارد دالر توسط مجله فوربز به عنوان بیست و سومین مرد ثروتمند آمریکا معرفی شد.او این ثروت را از طریق کارآفرینی به دست آورده است. اگر با این نام آشنا نیستید، نمی‌دانید که وی چطور...