آنچلوتی مشکلی به نیمکت‌نشین کردن خامس نخواهد داشت

آنچلوتی مشکلی به نیمکت‌نشین کردن خامس نخواهد داشت

آنچلوتی مشکلی به نیمکت‌نشین کردن خامس نخواهد داشت   کارلو آنچلوتی، سرمربی آلمانی بایرن مونیخ در مصاحبه با خبرنگاران گفته‌است که مشکلی بابت نیمک‌نشین کردن خامس رودریگز در این تیم نخواهد داشت. خامس در سال ۲۰۱۴ نیز...