آندره وایدا؛ یک خاطره از تاریخ سینمای لهستان

آندره وایدا؛ یک خاطره از تاریخ سینمای لهستان

آندره وایدا، یکی از مشهورترین و ستایش‌شده‌ترین کارگردانان تاریخ سینمای لهستان که کارنامه‌اش سینمای بعد از جنگ جهانی دوم را به دوره کمونیستی، فروپاشی آن و در نهایت قرن بیست و یکم پیوند می‌داد درگذشت. وایدا در دهه ۱۹۵۰...