آندرئی وایدا، سینماگر برجسته لهستانی، در سن ۹۰ سالگی درگذشت

آندرئی وایدا، سینماگر برجسته لهستانی، در سن ۹۰ سالگی درگذشت

آندرئی وایدا ، کارگردان برجسته لهستانی، از مهم‌ترین چهره‌های مکتب فیلم‌سازی لهستان، و یکی از سینماگران تاثیرگذار سده بیستم، در سن ۹۰ سالگی درگذشت. آندرئی وایدا، به خاطر نارسایی ریه و پس از چند روز بسربردن در کما عصر...