آنتونیو گوترش: نگرانی ها  برای بروز جنگ هسته ای افزایش یافته است

آنتونیو گوترش: نگرانی ها  برای بروز جنگ هسته ای افزایش یافته است

سر منشی سازمان ملل می گوید، پس از چندین دهه برای اولین بار نگرانی ها در مورد بروز جنگ هسته ای در جهان  رو به افزایش است. آنتونیو گوترش در روز سه شنبه در جریان سخنرانی اش به هنگام گشایش هفتاد و دومین نشست عمومی سازمان ملل...