آموزگاران غور با تجمع اعتراضی خواهان پرداخت حقوق یک ساله شان شدند

آموزگاران غور با تجمع اعتراضی خواهان پرداخت حقوق یک ساله شان شدند

شماری از آموزگاران در ولایت غور به دلیل دریافت نکردن حقوق یک ساله شان دست به اعتراض زده و میگویند که این موضوع سبب شده تا با چالشهای جدی دست و پنجه نرم کنند.   آموزگاران در غور می‌گویند که عدم پرداخت حقوق‌ یک ساله شان...