آموزگاران نظامی بریتانیا در افغانستان افزایش می‌یابند

آموزگاران نظامی بریتانیا در افغانستان افزایش می‌یابند

مایک پنینگ، معاون وزیر دفاع بریتانیا گفته است که شمار آموزگاران نظامی بریتانیا در افغانستان به ۵۰۰ تن افزایش می‌یابد. در همین حال، آقای پنینگ در سفرش به آکادمی نظامی سندهرست، شمشیر افتخار به یک دانشجوی افغان اعطا...