عدم موجودیت آموزگاران مسلکی در ولسوالی غوریان چالش ساز شده است

عدم موجودیت آموزگاران مسلکی در ولسوالی غوریان چالش ساز شده است

مسئولان در ولسوالی غوریان هرات می‌گویند که نبود آموزگاران مسلکی و با تجربه در مکاتب این ولسوالی نگران کننده است.   «فرهاد خادمی» ولسوال ولسوالی غوریان هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد...