“اقدامات پاکستان خلاف آموزه‌های اسلام است”

“اقدامات پاکستان خلاف آموزه‌های اسلام است”

شورای علمای کشور به شدت از اقدامات مقام‌های پاکستانی در مقابل افغانستان انتقاد کرده است. این شورا این اقدامات پاکستان را خلاف آموزه‌های دین مقدس اسلام توصیف کرده و از این کشور خواسته است که از این اقدامات‌اش دست...