آموزش گیتار برای دختران در پایتخت

آموزش گیتار برای دختران در پایتخت

لنی کوردولا، اهل لس انجلس امریکا می باشد که از چهار سال به این طرف به دختران افغان از خانواده های کم در آمد، گیتار آموزش می‌دهد. کوردولا پس از کشته شدن دو خواهر پروانه و خورشید در حمله‌ا‌ی انتحاری، به کابل آمد تا برای...