دسترسی کم دختران نسبت به پسران به آموزش و پرورش در قندهار

دسترسی کم دختران نسبت به پسران به آموزش و پرورش در قندهار

هم اکنون ۷۹ هزار دختر در مکتب‌های ولایت قندهار مصروف فراگیری آموزش هستند که این شمار دانش آموزان دختر، نسبت به دانش آموزان پسر ۳ و نیم برابر کمتر گزارش شده است. نظر محمد صمیمی، سخن‌گوی ریاست معارف ولایت قندهار گفت: "این...