نگرانی از دادن آموزش نظامی توسط داعش به کودکان در جوزجان

نگرانی از دادن آموزش نظامی توسط داعش به کودکان در جوزجان

مسئولان در کمیسیون حقوق بشر ولایت  جوزجان از دادن آموزش نظامی به کودکان در این  ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   دفتر کمیسیون حقوق بشر در جوزجان با نگرانی از این وضعیت، از حکومت می‌خواهد تا برای ختم این کار به گونه فوری...