آمر جدید شبکه آبرسانی نیمروز معرفی شد

آمر جدید شبکه آبرسانی نیمروز معرفی شد

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که روز پنجشنبه آمر جدید آبرسانی این ولایت معرفی شده است.   بر بنیاد خبرنامه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز، انجینیر فردوس، به عنوان آمر جدید شبکه آبرسانی...