آمریکا بر برخی از شرکت‌های کوریای شمالی و چینی تحریم وضع کرد

آمریکا بر برخی از شرکت‌های کوریای شمالی و چینی تحریم وضع کرد

آمریکا روز گذشته تحریم‌های تازه را به برخی از شرکت‌های کشتی‎رانی کوریای شمالی و چینی وضع کرده است.   پس از آن که کشور کوریای شمالی یک بار دیگر در لیست کشورهای تمویل کننده تروریزم شامل شد، این تحریم ها بر برخی از شرکت...