تعهد ۱۰۰ میلیون دالری آمریکا برای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان

تعهد ۱۰۰ میلیون دالری آمریکا برای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان

قرارداد ۱۰۰ میلیون دالری برای استفاده در پروژه‌های توسعه‌ای بین افغانستان و آمریکا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد.   این قرار داد تحت نام "مشارکت انکشاف نوین" بوده که موافقتنامه اصلی آن در سال ۲۰۱۵ میلادی در...