آمریکا پاکستان را در انزوا قرار نمی‌دهد

آمریکا پاکستان را در انزوا قرار نمی‌دهد

جان مکین سناتور برجستۀ آمریکایی می‌گوید با وصف کاهش میزان کمک‌های پولی برای انکشاف اقتصاد پاکستان، ایالات‌متحده قصد منزوی ساختن آن کشور را ندارد. به گفتۀ این سناتور آمریکایی، ایالات‌متحده می‌داند که اگر پاکستان را...