آمریکا ۸ هواپیمای بدون سرنشین را به افغانستان تحویل می‌دهد

آمریکا ۸ هواپیمای بدون سرنشین را به افغانستان تحویل می‌دهد

وزارت رفاع آمریکا می‌گوید که بزودی ۸ هواپیمای بدون سرنشین را به منظور تقویه بیشتر نیروهای هوایی افغانستان به نیروهای اردوی ملی این کشور تحویل خواهد داد.   مسئولان در وزارت رفاع آمریکا گفت که این وزارت با یک شرکت...