آمریکا: نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان سازنده است

آمریکا: نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان سازنده است

جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی مأموریت قاطع در کشور اعلام کرده است که نقش پاکستان درروند گفت‌وگوهای صلح افغانستان سازنده است. او تأکید کرده که امریکا از تلاش‌های پاکستان به‌منظور واردکردن فشار بیشتر بر گروه طالبان، برای...