فرصت ۱۸ ماهه آمریکا به مهاجران السالوادوری برای ترک این کشور

فرصت ۱۸ ماهه آمریکا به مهاجران السالوادوری برای ترک این کشور

وزارت امنیت داخلی آمریکا به شهروندان السالوادور که در آمریکا مهاجر اند، ۱۸ ماه فرصت داده تا در صورت عدم ارائه مستندات لازم برای دریافت مجوز اقامت، این کشور را ترک کنند.   این وزارت با حذف دستور العمل مربوط به وضعیت...