آمریکا: ما دیگر طالبان را آماج قرار نمی‌دهیم “آنان شریک صلح هستند “

آمریکا: ما دیگر طالبان را آماج قرار نمی‌دهیم “آنان شریک صلح هستند “

وزارت دفاع امریکا می‌گوید که واشنگتن، طالبان را همکاران روند صلح در افغانستان می‌داند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا تأکید دارد که واشنگتن، طالبان را شریک مهم برای روند صلح حکومت افغانستان می‌داند و به همین دلیل این گروه...