آمریکا قانون تحریم های ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد

آمریکا قانون تحریم های ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد

مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه قانون تحریم های ایران را برای ده سال دیگر تمدید کرده است. این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب...