آمریکا فرزند یک سیاستمدار روسیه را محاکمه می‌کند

آمریکا فرزند یک سیاستمدار روسیه را محاکمه می‌کند

فرزند یک قانونگذار روسیه که مقام‌های قضایی آمریکا او را به سرقت و فروش اطلاعات کارت‌های اعتباری آمریکاییان متهم کرده‌اند در دادگاهی در واشینگتن حاضر می‌شود. رومان سلزنیوف متهم است که با هک کردن رایانه چندین رستورانت...