واکنش تند آمریکا در برابر عملیات بهاری طالبان در افغانستان

واکنش تند آمریکا در برابر عملیات بهاری طالبان در افغانستان

گزارش‌ها حاکی از آنست که گروه طالبان روز گذشته چهارشنبه ۵ ثور، عملیات بهاری شان‌را زیر نام «خندق» آغاز کرده که با واکنش تند امریکا روبرو شده‌است.   مقام‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طالبان با این کارشان یک...