آمریکا برنامه حفاظت موقتی شهروندان سوریه را تمدید کرد

آمریکا برنامه حفاظت موقتی شهروندان سوریه را تمدید کرد

دولت آمریکا برنامه حفاظت موقتی شهروندان سوریه را که در آمریکا زندگی می‌کنند، تمدید کرده است.   این برنامه حفاظتی شامل تقریبا ۷ هزار شهروند سوریه  است که در نتیجه‌ی جنگ‌های این کشور آواره و به آمریکا پناهنده...