آمریکا سخنان رییس جمهور فیلیپین را مضر تلقی کرد

آمریکا سخنان رییس جمهور فیلیپین را مضر تلقی کرد

بر اساس گزارش ها سخنگوی کاخ سفید مى گوید که ایالات متحده آمریکا هنوز از فیلیپین هیچ اطلاعیه رسمی اى مبنی بر قصد این کشور برای بازبینی اتحاد نظامی خود با آمریکا را دریافت نکرده است. جاش ارنست، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، گفت...