نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل: روسیه دوست آمریکا نیست

نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل: روسیه دوست آمریکا نیست

نیکی هیلی نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که روسیه تا زمانی که به آن چه اکنون باور دارد، پافشاری کند، دوست آمریکا نیست.   وی بیان داشت که شاید مواردی وجود داشته باشند که هر دو کشور در آن همکاری کرده...